Uitgangspuntendocumenten / Programma van Eisen

Een uitgangspuntendocument (UPD) is een document waarin verschillende eisen en wensen van de overheid, eigenaar, gebruiker en verzekeraar benoemd staan. Een UPD heet ook wel een Programma ven Eisen.

Maatwerk

We stellen op basis van bijvoorbeeld de NEN 2535 en NEN 2575 een uitgangspuntendocument op. We bepalen onder andere de uitgangspunten voor brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties en sprinklerinstallaties. Een kleine wijziging van uitgangspunten nemen we op in een nota van aanvullingen op het bestaande UPD. Zo ben jij verzekerd van een actueel document voor een inspectie op brandveiligheid.

We gebruiken cookies om uw ervaring met deze site te verbeteren.